KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI - LĂNG CA

KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI - LĂNG CA

 
Vào lúc 10h 9/1/2017
 
Bá Vương khai mở máy chủ Lăng Ca để 500 anh em vào quẩy! 
 
Chỉ cần LIKE + SHARE + BÁO DANH tên Nhân vật và server
 
Phần quà gồm:
 
S1-S80:
- 30 Tiến Cấp Đan
- 30 Khí Hồn
- 9999 Lễ kim
S82 trở lên:
- 20 Bảo thạch tinh hoa LV1
- 20 Đột phá đan
- 6969 Lễ kim
 
Chi tiết xin xem tại: https://www.facebook.com/BaVuongChiMong/
Tin tức liên quan
Game gợi ý