Thông báo bảo trì 6/01

Thông báo bảo trì sửa tính năng:

1. Đoạt Bảo: Người chơi bị thua (killed) khi mang Bảo sẽ bị thoát ra ngoài chiến trường

2. Công Thành Chiến: Người chơi khi bi killed sẽ thoát ra khỏi Hoàng Cung.

3. Khảm nam: hiển thị Đá khảm của người chơi khác khi xem

 

Thời gian bao trì dự định kéo dài đến 10h

Cảm ơn,