[Hướng dẫn] Hướng dẫn Tính năng Trang Bị Tề Thiên

Trang Bị Tề Thiên, bộ trang bị của thánh thần, sức mạnh chỉ có từ Thiên Giới

 

- Bộ Trang Bị Tề Thiên gồm 8 món nhận được khi vượt phụ bản chiến thần điện

- Dựa vào số ải đã vượt sẽ nhận được quà vượt ải vào ngày hôm sau

 

 

Nâng cấp trang bị tề thiên cần tiêu hao Tề Thiên Thạch

Tề Thiên Thạch có thể nhận được qua: quà vượt ải, mua trong shop…

Sử dụng bạc hoặc knb để liệp hồn

Khi liệp hồn bằng bạc sẽ có tỉ lệ tăng cấp liệp hồn

Liệp hồn cao cấp : dùng 200 knb để tăng liệp hồn tới mức cao nhất

Liệp Hồn Nhanh: liệp hồn đến khi đầy 18 ô trống

Liệp hồn siêu cấp: tự động liệp hồn và tụ exp đến khi hết bạc

Tụ EXP: Tự động chuyển hết tất cả các liệp hồn trên 18 ô thành exp ký gửi

Exp kí gửi: dùng để nâng lv Thú Hồn

Click vào các Thú Hồn trên 18 ô để chọn bỏ vào túi hoặc đổi thành exp

Túi thú hồn dùng để mở giao diện trang bị thú hồn vào trang bị tề thiên

Tăng cấp thú hồn bằng cách chọn vào thú hồn cần tăng cấp và sử dụng lượng exp thú hồn để tăng

 

Tăng phẩm chất trang bị tề thiên: khi vượt ải chiến thần điện bạn sẽ nhận được đá tăng phẩm chất trang bị tề thiên.

Gia trì là tính năng khảm ma ngọc lên trang bị tề thiên

Mỗi trang bị có 3 lỗ khảm ngọc

Có tất cả 7 loại ma ngọc là : công, thủ, hp, bạo, trúng, né, bền

Mỗi loại ma ngọc có 7 cấp khác nhau: 1,2,3,4,5,6 và hoàn mỹ

Ngọc ma có thể nhận được bằng cách: đánh boss bàn tơ, quà vip, mua trong shop

 

Chúc các Tiên Hữu chơi game vui vẻ ^^.

 

 

Tin tức liên quan